in Postrehy, Školstvo

Sú majstri odborného výcviku menejcenní ako učitelia?

Problém známy už dlhé desaťročia. Všetko to začalo so vznikom odborného školstva a učňovských škôl a stredísk. Potrebovali sme remeselne zdatných ľudí do priemyslu. Kvalifovanú pracovnú silu, ktorú ak postavíte k stroju, dokáže pracovať na vysokej úrovni. Automechanici, murári, sústružníci, tesári, elektrotechnici, montéri a plno iných profesií. Ľudia, bez ktorých by sa život akéhokoľvek štátu zastavil. Buďme k sebe úprimní. Viete si predstaviť život bez inštalatéra? Viete si postaviť strechu na dom bez tesára? Alebo zhotoviť umeleckú bránu bez zvárača? Asi nie, ani ja.

Hore vymenované profesie získavajú odbornosť na odborných školách, nie na gymnáziách. Odbornosť sa nedá získať čítaním knih alebo pozeraním seriálov. Remeselné profesie bez adekvátnej praxe nemôžu existovať. Mohol by zvárač postaviť pekný plot bez praxe? Bez toho aby vedel ako dlho zvárať, akú techniku použiť? Nemôže. A čo v rodinnom dome zmeniť elektroinštaláciu? Bez znalostí ktorá farba káblu kde patrí, pod akým uhlom zohnúť kábel bez jeho poškodenia, prípadne, ako zhotoviť očko na kábel pod skrutku v zásuvke sa to nedá.

Tieto znalosti, alebo skôr skúsenosti žiakov nenaučia učitelia bez predchádzajúcej praxe. Absolventi osemročných gymnázií, ktorí okamžite vyštudovali vysokú školu a začali učiť na strednej škole nemôžu naučiť požadovanej odbornosti. Na to je špeciálny typ „učiteľa“ – majster odborného výcviku, ktorí sú bohužiaľ znevýhodnení.

Porovnanie karierových stupňov a platových tried

Je to jediná vec, ktorú maju spoločnú, platové triedy. V príklade si ukážeme, ich rozpetie pre vysokoškolské vzdelanie I. stupňa až po druhú atestáciu.

 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, prax 0 rokov: Trieda 9: 499 € v hrubom
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax 0 rokov: Trieda 10: 544,50 € v hrubom
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax 32 rokov: Trieda 10: 675,50 € v hrubom
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, II. atestácia, prax 0 rokov: Trieda 12: 639 € v hrubom
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, II. atestácia, prax 32 rokov: Trieda 12: 793,50 € v hrubom

Zdroj: Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dlžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2010 z 28. decembra 2009 č. CD 2009-41112/47953-1:14

Fajn, platy nič moc, ale rozdiely tam sú, a čo tak si teraz porovnať úväzky?

Týždenný úväzok

Pre nezainteresovaných iba stručný úvod, čo je to úväzok. Pracovná doba, je časový interval (rozpätie), v ktorom bežní pracovníci vykonávajú svojú prácu, ktorá ma charakter napríklad úkolovej. V školstve, je rozdiel v tom, že dôležitú čast hraje aj týždenný úväzok, do ktorého patri priama výchovno-vyučovacia činnosť, teda čas, ktorý strávi pedagóg priamo so žiakmi. Okrem toho je čas na prípravu, opravu písomiek a tak podobne.

Základné úväzky  rieši nariadenie vlády 422/2009 Z. z. , ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

24 – 35 hodín týždenne – majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole
22 hodín týždenne – učiteľ strednej školy

 

Samozrejme riaditelia sa snažia využiť maximum a preto majstrom dávajú podľa možnosti 35 hodín. Nezabúdajte, že pracovný čas je 40 hodín týždenne, čize 7 a pol hodiny denne. Pol hodiny denne ma majster na prípravu, napríklad materiálu, strojov, zariadení, a podobne. V maximálnom prípade teda majstri celý pracovný čas minú na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a prípravu na ňu.

Zoberme v úvahu, že majstri odborného výcviku sú jednoducho  samaritáni, a nevadí im, že vo svojom voľnom čase musia sa pripravovať na vyučovanie, stále je tu nezrovnalosť, v čase. Učiteľ pracuje 22 hodín, majster 35 hodín týždenne, to je na týždeň rozdiel 13 hodín a mesačne to predstavuje 52 hodín v mesiaci s 28 dňami. Učitelia reálne pracujú o viac ako jeden týždeň mesačne menej, pri rovnakých platových podmienkach.

Hodina = 45 minút, alebo 60 minút ?

Rozdiel v chápaní dĺžky hodiny opäť znevýhodňuje bežných pracujúcich a majstrov odbornej výchovy oproti učiteľom. I keď pracovná doba je chápaná v 60 minútových hodinách. Úväzok učiteľa je v 45 minútových hodinách ale majstri odborného výcviku majú úväzok v 60 minútových hodinách. Ministerstvo sa k tejto problematike vyjadrilo tak, že práca učiteľa je náročnejšia ako práca majstra. O náročnosti si prečítate v samostatnej kapitole.

Dĺžku vyučovacej hodiny odborného výcviku rieši opäť nariadenie vlády 422/2009 Z. z. pod § 2.

Radšej si teraz prepočítajme čistý hodinový čas práce učiteľa. Keďže učiteľ na strednej škole pracuje 22 hodín, po 45 minút predstavuje to 22 hodín * 45 minút / 60 minút čistého času, teda reálne 16 a pol hodiny čistej práce do týždna.

Majstri, pri práci 35 hodín do týžďňa strávia reálnou prácou (po odpočítaní prestávok) reálne 32 a pol hodiny čistou prácou. Čo v konečnom dôsledku predstavuje 2x toľko práce, ako učiteľ.

Ak má mesiac 20 pracovných dní, predstavuje to do mesiaca 66 hodín, oproti majstrovi ktorý odpracuje 128, teda učiteľ odpracuje iba 51,5 % z času majstra, a necelé 2 týždne, zo štyroch nepracuje. Odpracuje iba polovicu z mesiaca.

Zodpovednosť

Málokto hľadí na takú dôležitú vec ako je zodpovednosť. Učiteľ nesie zodpovednosť za svoje pedagogické výkony. Nemusí riskovať žiaden pracovný úraz. Na dielňach sa môže veľmi ľahko stať pracovný úraz už len z toho titulu, že žiak osoba, ktorá nema dostatok pracovných skúsenosti a stručne povedané, iba sa zaúča. Majster nesie na svojich pleciach zodpovednosť za zdravotný stav žiaka. Musí na neho prihliadnuť pri prideľovaní prace. Prácu môže prideľovať podľa presne stanovených pravidiel bezpečnosti práce pre mladistvých a vykonáva sústavný dozor na prácu žiakov. Technický si nemôže ani odbehnúť na WC, bez toho, aby neriskoval zanedbanie povinnosti v prípade pracovného úrazu žiaka.

Náročnosť

Vraj rozhodujúcim faktorom určujúcim dĺžku vyučovacej hodiny je prihliadnutie na náročnosť. Páni od zeleného stola, absolventi osemročných gymnázií. Priznajte farbu, priznajte, že skutočnú prácu ste videli môžno niekde v socialistických seriáloch, inak by ste nemohli tvrdiť, že práca majstra je menej náročná. A prečo?

Lebo majster musí na začiatku vyučovania, ak odhliadneme od formálnych záležitostí ako je kontrola ustrojenia, vysvetliť preberanú tému. Odborne. Musí zvládať vysvetliť teóriu, s ktorou dokonca veľa učiteľov má problém. A po vysvetlení, musí prácu aj predviesť. Je náročnejšie vedieť niečo vysvetliť, a potom aj vedieť urobiť.

Záver

Nesnažme sa úmyselne zlikvidovať odborné školstvo, ani sa nepokúšajme robiť veľké rozdiely medzi pracovníkmi, ktorí vykonávajú skoro rovnakú prácu. A už keď sa robí rozdiel, prečo ten, ktorý pracujeme menej má viac, a ten, ktorý pracuje viac, ma menej?

PS:

Aby ste ma zle nechápali, neútočím na učiteľov. Je im jasné, že okrem priamej pedagogickej činnosti vykonávajú aj tú nepriamu. Ale musíte pochopiť, že majster OV v dnešných časoch a s dnešnými študijnými odbormi tiež vykonáva aj inú prácu ako priamu pedagogickú. Tiež sa musí doma pripravovať a jeho práca je viac intelektuálna ako bola napríklad pred dvadsiatimi rokmi. Prestaňme sa pozerať na majstrov, ako na „bruďošov“ za strojmi.

Pridaj komentár

14 Comments

 1. Pracujem v SOŠ ako majster teraz ako HM už takmer 30 rokov , a s týmto problémom bojujem presne takýto čas. Momentálne pripravujem pripomienku do zakona 317, ktorú idú inovovať , ale nás sa to opäť netýka a možno by bolo naj, keby nás nemuseli platiť vôbec.
  Ak , tak viem poslať/musíme dať do piatku 27. na Odbor školstva/ aby to išlo z viacerých strán – hádam pochopia že existujeme a že odborníci z Ukrajiny či Rumunska nebudú lepší ako naši

 2. Bohužiaľ je to všetko pravda, na našej škole nás bolo cez 30 MOV, teraz sme traja.
  Už sedem rokov bojujeme o prežitie, ale márne. Koncom každého škol. roku prežívame stres,
  kto zase bude prepustený. Málo žiakov, nie sú úväzky a hlavne nieje vôľa to riešiť.
  V škole na nás pozerajú ako na dinosaurov, čo tu ešte zavadziame. Boli sme úspešná škola,
  v odevníctve perla. OV bol prínosom pre školu, veď aj dnes podľa toho vyzerá.
  Ale je to všetko nenávratne preč. A tie rozdiely učiteľ – majster, veď ani zákon nepamätá na funkciu MOV. Neúcta a hanba za manuálnu prácu sa nám v konečnom dôsledku všetkým vypomstí. Naše deti snívajú o ľahkom živote, bohatstve, drahých autách, strácajú cit k maličkostiam a nevedia sa tešiť. Je mi ťažko o tom písať, učím 17 rokov,mám 52 a zberám sa na Úrad práce. Perpektíva úžasná, čo poviete?…………….dobrú noc

  • Ak má majster 10 žiakov ktorí sú 4 dni na OV vo firme a on sa tam na kontrole ani len neukáže tak o čom to tu píšete?

   • Odborný výcvik prebieha na školách, pod sústavným dohľadom majstra. V prvých ročníkoch získavajú základné pracovné návyky (hodnotí sa napríklad aj ustrojenie, hygiena, pracovný zápal). Existuje aj špeciálna časť odborného výcviku, volá sa odborný rozvoj, môže prebiehať v poslednom (najčastejšie štvrtom) ročníku a počas odborného rozvoja sa o žiakov už stará firma. Na väčšine škôl majster, ktorý má dozor, má žiakov z viacerých tried, alebo viac skupín a sú roztrúsený vo firmách v celkom okrese niekedy až celom kraji. Potom je kontrola veľmi náročná. Ak si myslíte, že majster, ktorý má na starosti Vaších žiakov si neplní svoje povinnosti, skúste sa s ním porozprávať, alebo s jeho nadriadeným.

 3. Neviete akým spôsobom sa dá doplniť chýbajúci úväzok majstra OV.
  Zákon o tom hovrí,ale nie „každému“
  Ď.

  • Uf, problematiku nemám takto detailne naštudovanú. Ale isto sa dá pracovať na viacerých pozíciach súčastne, teda napríklad na pol úväzok majster a na pol úväzok učiteľ, prípadne iná pozícia. A potom sa pracovník odmeňuje (výplata sa počíta) podľa náročnejšej práce.

 4. Dobrý večer,

  úplne súhlasím s názorom ohľadom menejcennosti MOV.
  Je dehonestujúce ak prevláda názor , že MOV nepotrebuje ovládať teóriu ale iba manuálne zručnosti. Dokonca aj vyučovacia zásada “ spojenia teórie s praxou “ deklaruje opak akýchkoľvek vyjadrení. Rozčuľuje ma to práve z toho dôvodu, že MOV nemá možnosť vyučovať odborný predmet – teóriu , ktorý priamo súvisí s praxou. A ak aj teóriu práve vyučuje je zaradený ako nekvalifikovanný zamestnanec.V takomto prípade sa MOV nemá možnosť zúčastňovať žiadneho kontinuálneho vzdelávania. A na kredity a zvyšovanie svojej vzdelanostnej úrovne môže zabudnúť
  MŠ nevytvorilo zatiaľ žiadnu možnosť pre MOV / odbor čašník / ohľadom doplnenia si II. stupňa VŠ. Pre spomenutý odbor je možné ukončiť štúdium iba na I. stupni VŠ. .
  Je smutné, že kvalifikovaný odborník s odbornou praxou je klasifikovaný ako nekvalifikovaný.
  Pevne verím, / už 20 rokov /že sa začne vážne brať aj vyučovanie odborných predmetov, ktoré majú praktický a cvičný charakter.
  Pekný večer.

 5. Este by bolo dobre dopisat problem hmotna zodpovednost. Ucitel nema na starosti spravidla ziaden material. Majster spravidla ma pridelene stroje, pristroje, pracovne naradie, pracovny material, pracovne pomocky. Niektore remesla sa vykonovaju v prostredi, ktore zo zdravotneho hladiska nieje zdaleka take ako prostredie ucebnii na skolach.

  Ako ohodnotit, ze od majstra sa vyzaduje okrem pedagogickeho vdelania aj odborne vzdelanie.

 6. Pracujem už takmer 35 rokov ako MOV,H- MOv,vedúca PPV ,a všetko ostatné čo priniesla zmena v školskom systéme. S istotou a smelo vyhlasujem ÁNO majster OV je menejcennejší ako učiteľ.. Sme ludia pre všetko , nikdy nehovoríme nie, toto sa nedá urobiť a aj napriek tomu, vždy som cítila, že ja a moji ludia nie sú na tej úrovni, ako učitelia – dokonca s titulom profesori/na odbornom učilišti pozn./.Pokiaľ učiteľ vyučujúci na odbornej škole neprejde praxou, nevie o čom ten – ktorý odbor je. A … potom sa stáva, že sa žiakom hovoria absoultne nereálne veci, alebo beci, ktoré so životom v praxi nemajú nič spoločné.ˇUplne súhlasím vo všetkých prípradoch s kolegami, ktorí považovali za potrebné vyjadriť sa k tomuto problému, len …škoda, že nás nikto neberie vážne. Veľká škoda. Kedysi sme patrili medzi vynikajúce odborné školy – vo všeobecnosti. A čo je dnes??? Vychovávame ľudí pre úrady práce.

 7. konecne sa niekto nasiel co napisal skutocnu pravdu ja z mojej 41 ročnej praxe by som vedela napisat najmenej 5 stran vzdy to bolo tak ako pise p. lacko

 8. Som rada, že ste na tento problém poukázali. So svojou 20 ročnou praxou môžem len súhlasiť s tým čo píšete p. Lacko. Len ten kto nepozná prácu majstra OV môže mať k tomu nejaké výhrady. Treba len dúfať , že raz bude na patričnom mieste kompetentný, ktorý postavý majstra do vyššej kategórie, v plnej miere si to zaslúži. Ďakujem. Marika

 9. Práve teraz prišiel čas na zmenu.Všetci majstri OV, ktorý pracujú v školstve a sú v odboroch, je treba presadiť to čo v Česku už spravili.Zmena názvu MOV na učiteľa OV. Žiaci SOŠ nie sú učni, ale manažéri, marketingový pracovníci a pod., len majster zostal ako v minulom storočí majstrom.

 10. Majstri OV sú veľmi ukrátený vo všetkom, ich práca je minimálne tak náročná ako práca učiteľa ak nie náročnejšia. Okrem toho vyuč. hodina majstra je 60 mín., úväzok vyšší a platové zaradenie 8.trieda. Prichystať dennodenne prácu a zabezpečiť činnosť žiakov na celý deň odborného výcviku nie je také jednoduché. Takisto potrebuje zaujať žiakov, motivovať, obmieňať vyučovacie metódy… a popri tom ešte iné písomné povinnosti. Veď tak ako učitelia pripravujú na teoretické vedomosti, tak majstri na praktické vedomosti a zručnosti tak prečo tie rozdiely veď tiež žiakom odovzdajú kúsok zo seba. Škoda že sa kompetentní ľudia tým nezapodievajú a neuvedomia si to ;(