Na praxi je iný život ako na škole

Pár mesiacov dozadu sme mali po škole také menšie priateľské posedenie. Ľudia z dielne aj ľudia zo školy. Bola to celkom príjemná aj intelektuálne nabitá debata na rôzne témy pričom nechýbal ani humor. A v tom jedna kolegyňa povedala „Ja som si vždy myslela, že si žiaci vymýšľajú, že chodia radi na prax. Ale minule som bola na dielni a pochopila som ako to myslia.

Continue reading

Moja cesta k atestácií

Moja pedagogická púť dospela do ďalšieho štádia a zdolala jeden míľnik v živote pedagóga. Konkrétne som prešiel prvou atestáciou a dokázal som svoje pedagogické schopnosti.

Continue reading

Zrušili sme stránku na Facebooku alebo ako úspešne spláchnuť 860 fanúšikov

„- Mám novú prácu. – Akú? – Robím admina. – A koľko ti platia? – Nič, oni o tom ešte nevedia.“

Upravenú verziu tohho vtipu som používal medzi priateľmi, keď sa mnohí čudovali, čo mám z toho, že robím reklamu zadarmo škole. Nemal som z toho nič, iba závistlivé reakcie neprajníkov. Dlho som odolával ale už ma to prestalo baviť a zabalil som to. A čo sa vlastne stalo?
Continue reading

Pedagóg: diktátor alebo partner?

Nie je pedagóg ako pedagóg. Niekto si autoritu vynucuje cez násilie alebo hrozby, iní sú schopní si autoritu vydobiť cez vedomosti a prístup. Stará škola zvykne urdžiavať poriadok „násilím“ a „nadávkami“ my mladí a moderní skôr ľudskou tvárou. Námetom k tomuto článku mi bola udalosť s našou metodičkou z DPŠ, ktorá sa zachovala veľmi nevhodne.
Continue reading

Google Apps pre Spojenú školu

Toto je prepis dokumentu z domény docs.spojenaskola.eu . Keďže som sa na jeho písani natrápil a pravdepodobne neoslovil vedenie školy, dávam ho na čítanie širokej verejnosti. Možno niekoho iného presvedčí, prečo sa Google Apps oplatí. 🙂

Úvod

Drahí priatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že sme uspeli v implementácii Google Apps na novej doméne spojenaskola.eu. Plynie z toho hneď niekoľko výhod. Ak ste používali účet Google v mailovej službe Gmail, tak prevažnú väčšinu výhod už poznáte. Všetko, čo ponúka účet v službe Google (Gmail) to všetko nájdete aj v službe Google Apps.

A načo je to dobre? Hlavne na to, aby sme mali (akože) služobné e-maily v tvare priezvisko@spojenaskola.eu, ktoré sú dnes úplne bežné v každej organizácii a dá sa povedať, že už aj u nás.

Continue reading

Obľúbená činnosť dospelých? Ohováranie!

Status, ktorý prekáža niektorým učiteľkám

Status, ktorý niekomu prekážal a skončil u riaditeľa

Nedalo mi to, ale musel som o tom napísať. Niektorí ľudia majú zvláštnu formu dokazovania si svojej pravdy. A čo že sa stalo? Môj starší článok porovnávajúci prácu učiteľa a majstra vzbudil nečakanú pozornosť. Vedel som, že mierne provokačné písanie článku pomôže k jeho šíreniu, nuž netušil som, že sa nájdu ľudia, ktorým bude natoľko prekážať, že sa budú sťažovať priamo u  riaditeľa. A že to spustí „lov“ na problémy.

Continue reading

Hodnotenie žiakov, priemer a medián

Nie vždy je na škodu študovať vo vyššom veku na univerzite ako hneď po ukončení stredoškolského vzdelania. Môj prípad oneskoreného štúdia je dôkazom toho, že ak študent neprijíma teoretické vedomosti iba ako holý fakt môže mu to pomôcť k nazretiu do hlbších súvislostí.

Pri štúdiu predmetu komplexné systémy kvality som sa pozastavil nad základnými štatistickými mierami a ich vysvetleniami. Kým sa dostanem k detailom, dovolím si jednuché a základné vysvetlenie základných pojmov.

Continue reading

Kto dá žiakom viac, majster alebo učiteľ?

Rozhovor s jedným mojim bývalým študentom mi vnukol myšlienku opísať tento problém. V podstate, všetko to začalo súťažou v Prahe. Jeden študent Spojenej školy sa zúčastnil pred rokom počítačovej sútaže  IT Junior Open 2010 a preukázal vysoké schopnosti a znalosti. Skončil na treťom mieste a pred ním sa umiestnili iba študenti z Nemecka s praxou vo firme. Bol to úspech nad očakávania. Na súťaž sa dostavil aj s riaditeľom spojenej školy a cestou domov sa ho riaditeľ spýtal: „Kde si sa naučil viac? Na škole, alebo na praxi?
Continue reading

Elektronická učebnica s komentármi cez Facebook

Stará známa „školská wikipédia“ prešla drobnými zmenami. Jednou z hlavných zmien je možnosť komentovania jednotlivých stránok prostredníctvom prepojenia na sociálnu sieť Facebook. Komentáre boli prístupné aj predtým, ale prostredníctvom vlastného rozšírenia, ktoré vyžadovalo registráciu na webstránke. Táto nová zmena umožňuje využiť registráciu na sieti facebook a celý systém komentárov je plne v réžií Facebooku.

Druhou zmenou je premenovanie zo „školskej wikipedie“  na „elektronickú učebnicu“. Je to drobná úprava, ktorá zavádza správny systém pomenovania. A viac vystihuje podstatu a ciele webstránky.

Poslednou zmenou je mierna kozmeticka úprava vzhľadu stránky.

Učebnicu nájdete na tejto stránke: http://spojenaskola.no-ip.org/ucebnica/