in Školstvo

Spojená škola na Facebooku

Facebook je silný marketingový nástroj a po krátkom, asi dvojdňovom váhaní som sa dnes rozhodol založiť fanúšikovskú stránku Spojenej školy Prešov na Facebooku.

Cieľom tejto stránky je:

  • priblížiť vyučovací proces bližšie ku študentom,
  • ukázať ľudskú stránku učiteľov,
  • vzájomnú komunikáciu spraviť viac efektívnu,
  • zlepšovať imidž školy,
  • komunikovať so študentami im prijateľnejším spôsobom.

Ďalším cieľom, jediným merateľným je do jedného roka od pôsobenia stránky mať počet fanúšikov aspoň 1/3 z počtu študentov školy.

Adresa: http://www.facebook.com/pages/Presov/Spojena-skola/72773598960?ref=ts