in Školstvo

Elektronická učebnica s komentármi cez Facebook

Stará známa „školská wikipédia“ prešla drobnými zmenami. Jednou z hlavných zmien je možnosť komentovania jednotlivých stránok prostredníctvom prepojenia na sociálnu sieť Facebook. Komentáre boli prístupné aj predtým, ale prostredníctvom vlastného rozšírenia, ktoré vyžadovalo registráciu na webstránke. Táto nová zmena umožňuje využiť registráciu na sieti facebook a celý systém komentárov je plne v réžií Facebooku.

Druhou zmenou je premenovanie zo „školskej wikipedie“  na „elektronickú učebnicu“. Je to drobná úprava, ktorá zavádza správny systém pomenovania. A viac vystihuje podstatu a ciele webstránky.

Poslednou zmenou je mierna kozmeticka úprava vzhľadu stránky.

Učebnicu nájdete na tejto stránke: http://spojenaskola.no-ip.org/ucebnica/