in Štúdium

Životný míľnik otvárajúci nové možnosti

Tak, a je to za nami. Krásnych päť rokov predĺženej mladosti je už minulosťou. Absolvovanie tak dlhej cesty prináša nové priateľstva a pekné zážitky na ktoré budeme dlho spomínať. Úspešné ukončenie štúdia na univerzite, prináša aj nové otázky, čo ďalej s novým vzdelaním?

Rekapitulácia

Stredná škola

Moja púť odborným vzdelávaním začala v roku 1996 nástupom na strednú školu. Vzdelávať som sa začal v elektrotechnike. Zhotovovanie dosiek plošných spojov bolo na dennom poriadku ale stále som cítil, že to nieje úplne to pravé, čo by som chcel prípadne v živote robiť. Až po návšteve strýka a zahraní si legendárnej hry Wolfenstein 3D som sa začal zaujímať viac o výpočtovú techniku. Hlavou mi znela otázka „Ako ta krabička funguje?„.

Počas strednej školy som pričuchol aj k programovaniu a zúčastnil sa aj SOČ v informatike. I keď na škole sme sa o programovaní nič neučili, ako samouk som dokázal napísať vlastnú i keď dosť jednoduchú hru Grafické piškvorky. Hra obsahovala jednoduchý hudobný prehrávač zvukov. Veľmi jednoduchú logiku a kompletne celé GUI som naprogramoval svojpomocne. Po tejto hre som svoje zručnosti zdokonalil v jednoduchej hre Computer Chat, kde som sa zameral hlavne na objektové programovanie.

Zo strednej školy som teda odchádzal s vedomosťami a skúsenosťami z oblasti elektroniky a výpočtovej techniky.

Pracujúci

Po istom čase som sa dostal opäť na svoju bývalu strednú školu, ale už z pozície pracovníka. Začal som učiť na odbornom výcviku elektroniku, ale zároveň čiastočne pôsobiť aj na elektroúdržbe. Skúsenosti z elektroúdržby mi umožnili získať nové poznatky z oblasti elektrotechniky. To čo sme na strednej škole prebrali ako z rýchlika, prípadne aj to, čo sme neprebrali, zrazu som sa to musel naučiť. Elektrotechnické zapojenia a strojárske schémy  som si musel naštudovať a pochopiť. Môj obzor sa rozšíril o ďalšie znalosti.

Nerád sedím so založenými rukami a od malička som vymýšľal rôzne „vynálezy“. A to mi ostalo aj počas môjho pracovného pôsobenia. Chcel som si uľahčiť prácu a preto medzi moje najväčšie aktivity patrí Linuxová učebňa a digitálna učebnica.

Ing. 🙂

Počas pôsobenia na Spojenej škole som sa prihlásil na vysokú školu. Postupné absolvovanie bakalarskeho a následne inžinierskeho štúdia v odbore riadenie výroby ma naučilo nové veci nielen z oblasti strojárskej výroby, ale aj z oblasti riadenia. Nebolo to vždy jednoduché, pracovať a študovať. Ale nevzdal som sa svojho cieľa. I keď do práce som vstával o 5:45, mnohokrát som sa vracal domov z doučovania po polnoci. Náročný režim ma našťastie nezlomil. Prešiel som si peklom v podobe matematiky aj mechaniky a po piatich rokoch už iba spomínam na krásne zážitky.

A čo ďalej?

A preto si  teraz kladiem novú otázku, čo bude ďalej? Čo ma čaká na tejto križovatke života? Kde budem za päť alebo desať rokov? Ktorú oblasť získaných poznatkov využijem? Nie je ľahké odpovedať na túto otázku, ale našťastie rád zdolávam prekážky a rad tvorím nové veci. Nerád stojím na mieste ale chcem sa posúvať vyššie ako po odbornej, tak osobnostnej stránke  a preto dúfam, že jedného dňa dostanem šancu niečo zmeniť a niečim prispieť.