in Školstvo

Pedagóg: diktátor alebo partner?

Nie je pedagóg ako pedagóg. Niekto si autoritu vynucuje cez násilie alebo hrozby, iní sú schopní si autoritu vydobiť cez vedomosti a prístup. Stará škola zvykne urdžiavať poriadok „násilím“ a „nadávkami“ my mladí a moderní skôr ľudskou tvárou. Námetom k tomuto článku mi bola udalosť s našou metodičkou z DPŠ, ktorá sa zachovala veľmi nevhodne.

Stará škola

Mnoho ľudí dnes chápe prácu pedagóga ako podradnú prácu. Ani sa im nečudujem. Práca slabo zaplatená o ktorej má veľa ľudí chybnú predstavu. Predstava, že pedagóg je večne podráždený, ukričaný a plný nenávisti k celému svetu. Ja viem, sú aj také typy. Aj v práci sa mi stáva, že namiesto pozdravu dostanem zavŕčanie. Sú jednoducho ľudia, ktorí nie sú vhodný na takúto prácu a u ktorých sa prejavíl „Burn-Out“ syndróm.

Ak sa ku mne človek správa nevhodne a arogantne, je jasné, že k takému človeku nemôžem mať úctu. Falošný rešpekt mu môžem prejaviť, ale z pohľadu človeka klesá na najnižšiu úroveň.

Nová škola

Pedagóg je predovšetkým partner vo vzdelávaní, pedagóg by mal byť skôr radca, „usmerňovač“. Nemal by iba strikne dávať vedomosti, jediné správne, ale hlavne nabádať žiakov k rozmyšľaniu a hľadaniu riešeni. Všetci predsa vieme, že najlepšie sú tie vedomosti, ktoré získame vlastným bádanim. Toto je ta najťažšia práca pedagóga, zaujať žiakov a naučiť ich tvoriť. Tu sa už nedá použiť „stredoveké násilie“.

Aj mne osobne prekáža hnusné zaobchádzanie so študentami. Nie som zastánca násilia alebo vyhrážok (i keď občas sa vyhrážať treba). Snažím sa k svojím študentom pristupovať ako k partnerom vo vzdelávani a je nutné preukázať úctu aj študentom. Úloha pedagóga je vo výchovno-vzdelávacom pôsobení a preto nezabúdajme na význam slova výchovny. Ako by som mohol žiadať od človeka, aby si ma vážil, keď si nevážim ja jeho?

Slovo na záver

Takže drahí pedagógovia. Je jedno, či máte 60 alebo 30 rokov ale prejavte patričnú úctu študentom. Buďme príkladom, buďme predovšetkým ľudmi, lebo nie je až tak dôležité či si študent odnesie vedomosti z dejepisu, ktoré po maturite zabudne, ale je dôležite aby bol pripravený na život dospelého, zrelého a slušného občana.

PS: Verte mi, ukážte študentom že si ich vážite, rešpektujete a máte o nich záujem a oni Vám tu úctu vratia. Mám to odskúšané.