Tvorba

Už od strednej školy som sa zapájal do rôznych aktivít podľa svojich možnosti, skúsenosti a záujmu. Prevažne nešlo o krkolomné projekty plné peňazí, skôr išlo z mojej strany o rozumné využitie voľného času. Niekto vo voľnom čase lepí papierové modely, iný opravuje starú chalupu, ja som sa venoval prevažne programovaniu a samovzdelávaniu v oblasti počítačov.