Tvorba

 • Computer Chat
 • Digitálna učebnica
 • fvt.boo.sk
 • Game Cheater
 • Grafické piškvorky
 • Hranie s Gimp-om
 • Multi Game Editor
 • Rozvrh Hodín
 • Šablóna – polročné známky
 • Server a linuxová učebňa
 • Už od strednej školy som sa zapájal do rôznych aktivít podľa svojich možnosti, skúsenosti a záujmu. Prevažne nešlo o krkolomné projekty plné peňazí, skôr išlo z mojej strany o rozumné využitie voľného času. Niekto vo voľnom čase lepí papierové modely, iný opravuje starú chalupu, ja som sa venoval prevažne programovaniu a samovzdelávaniu v oblasti počítačov.