Server a linuxová učebňa

Pôvodne som chcel túto stránku rozdeliť na dve a každej téme venovať samostatnú stránku. Nakoniec som si to rozmyslel, keďže obe témy spolu úzko súvisia. V podstate server, tak isto ako aj pracovné stanice žiakov s nainštalovaným systémom Linux vznikli z núdze a potreby riešiť vybavenie učebne.

Linuxové pracovné stanice žiakov

Ústrednú úlohu v učebni zohrávajú hardvérovo podvyživené počítače, ktorých základné parametre sú:

  • 32 bitový procesor o takte 2,4 GHz (jedno jádro)
  • Pamäť 2 x 1 GB
  • pevné disky s kapacitou do 120 GB
  • CRT monitor

Každá pracovná stanica ma nainštalovaný operačný systém Ubuntu Linux. Pre tento operačný systém som sa rozhodol pre jeho bezpečnosť a cenu. Nemohol som rátať ani s korunou. Zhotoviť kvalitnú učebňu, kde má žiak minimum možnosti zásahu do systému a s cenou nula korún sa dá iba vďaka použitia systému Linux. Každá stanica má predinštalovane softvérové vybavenie:

Nenahraditeľnú súčasť pre mechanikov počítačových sietí tvorí VirtualBox, ktorý používajú na testovanie inštalácií linuxových serverov. Takisto si pomocou daného virtualizačného nástroja skúšajú inštalácie rôznych operačných systémov. V žiadnej časti ich štúdia nehrozí havária primárneho systému, iba ich virtualného. Systém na pracovných staniciach je úplne bezpečný.

Windows XP spustený pod Linuxom

Windows XP spustený pod Linuxom

Vybavenie školskej učebne musí jednoznačne obsahovať program na monitorovanie práce študentov. V mojom prípade som použil opäť open source program s menom iTalc., ktorý sa skladá z dvoch častí. Jedná sa nachádza na klientských PC a druhá na učiteľskom. Tento program umožňuje také činnosti ako je sledovanie práce, ovládanie cudzieho PC, vzdialené prihlásenie alebo vypnutie, odoslanie vlastnej obrazovky všetkým, prípadne uzamknutie obrazovky v prípade vyrušovania. Samozrejme, celá komunikácia prebieha šifrovane a je založená na princípe verejného a tajného kľúča.

učiteľ sleduje študentské PC

učiteľ sleduje študentské PC

Programy Eagle a KiCAD slúžia skôr pre elektrotechnikov na navrhovanie plošných spojov. Program KiCAD je open source alternatíva, ktorá okrem iného umožňuje aj 3D pohľad na zhotovený plošný spoj, takže už pri návrhu zistíme, či sa nám zmestia požadované súčiastky na plošný spoj a prípadne aj do skrinky.

KiCAD v 3D pohľade

KiCAD v 3D pohľade

Server

Serverová časť učebne obsahuje také isté hardvérové vybavenie, ale navyše má niekoľko softvérových prvkov navyše:

Učebňa je úplne izolovaná od okolitého sveta. Kompletne celá komunikácia prechádza cez server, ktorý obsahuje dve sieťové karty, kde jedna je na vstupe a druhá obsahuje napojenie na switch a ostatné počítače. Komunikáciu medzi nimi a nastavenie firewallu zabezpečuje FireHOL. Serve obsahuje aj DHCP server prideľujúci IP adresy, ktoré sú viazané na MAC adresy počítačov. Toto riešenie vzniklo z núdze pre časté výpadky DSL routera, ktorý po výpadku neprideľoval IP adresy. Nakoniec sa osvedčilo a ukázalo ako výborné riešenie aj po opravení daného problému.

Štandardná zostava pre webové riešenie označovaná ako LAMP je nainštalovaná spolu s niekoľkými redakčnými systémami, kde väčšina slúži hlavne na testovanie. Nosným redakčným systemom je DokuWiki na ktorom beží Digitálna učebnica, ktorá je popísaná v samostatnej kapitole.

Lokálne úložisko pozostáva z FTP servera. Kvôli slabej rýchlosti sťahovania dát z internetu sme boli nútení zaviesť si „lokálny mirror“ s najbežnejším dostupným softvérom a napríklad s inštalačnými obrazmi rôznych linuxových distribúcií.

Rýchlu diagnostiku servera prevádzam cez program iStat na svojom iPhone. Server obsahuje nainštalovaný iStat server, ktorý zabezpečuje základné informácie o stave servera. Zobrazované informáciu ukazujú stav zaťaženia procesora, stav obsadenia pamäte a swapového oddielu, zaplnenie diskových oddielov a sieťovú komunikáciu. Osobne mi chýba informácia o spustených procesoch. Nová verzia iStat servera by už mala zobrazovať aj teploty na všetkých snímačoch ako je napríklad teplota disku alebo procesora.

iStat Spojená škola so záťažou

iStat: Server Spojená škola

Vzdialené prihlásenie k serveru do grafického režimu s použitím napríklad prostredia Gnome mi umožňuje riešenie od spoločnosti NoMachine s názvom NX Server.

NX Client

Nie všetko, čo bolo v pláne aj funguje. Vzhľadom na absenciu rýchleho pripojenia do siete internet neobsahuje server niektoré plánované záležitosti:

  • Kalendár
  • Mail
  • Kontakty

Informácie, čo všetko sa plánovalo, a nakoniec nebude si môžete prečítať tu.

Povedzte, nechceli by ste mať takúto výbavu aj na svojej škole?