Učiteľ PSK 2012


Photos 1 - 13 out of 13 | Back to Albums
Pozva?nka na udalost?, na ktoru? nas pozvali :-) Pripravene? javisko DJZ na odovzda?vanie cien ZUS? Lipany so svoji?m l?udovy?m vystu?peni?m
Modera?torska dvojica, ktora? sa nepredstavila A na po?dium pricha?dza Peter Chudi?k Mens?i?/va?c?s?i? detail
Na?s? pa?n za?stupca pri oceneni? Vs?etci oceneni? s modera?tormi Tanec?ne? vystu?penie ZUS? Lipany
Opa?t? tanenec?ne? vystu?penie "torea?dora" Ocenenie posledne?ho s?tudenta IMG_1253

Zborovy? spev
Ocenenie na?s?ho za?stupcu   
Photos 1 - 13 out of 13 | Back to Albums
Location: Divadlo Jonáša Záborského Prešov