Šablóna – polročné známky

Medzi prácu majstra odbornej výchovy patrí aj pravidelné informovanie o prospechu žiaka triedného učiteľa. Minimalne pred polrokom a koncom roka sa odovzdáva výkach vymeškaných hodín a výslednej známky. Vždy sa to robilo ručne, no s príchodom výpočtovej techniky do každej dielne na odbornom výcviku a s úspešným zavedením DopBoxu sa situácia zmenila k väčšej informatizácií.

Mesačné známky

Najprv opíšem mesačné známky, je to stále ta istá šablóna. Na našej škole, sa zaviedla elektronická žiacka knižka ascAgenda, problém bol ale v tom, že prístup k známkam majú iba učitelia, nie majstri, ako riešenie sa vymyslelo vypisovanie polročných tlačív na každý mesiac. Zbytočne sa tým vytvára ďalšia byrokracia každý mesiac uzavrieř známky do denníka, tie následne prepisovať ručne do tlačiva, zháňať učiteľov a na polrok znovu uzatvárať známky a znovu pracovať s tými papiermi. Okrem veľkého papierovania je nevýhoda aj v zbytočnom zaťažovaní životného papiera, veď keď každý mesiac každý z dvadsiatich majstrov vypíše tlačivo dvojmo, je to v celku pekný kus papiera.

Aby sme predišli veľkej byrokacií a trošku ochránili životné prostredie, pomocou OpenOffice.org som vytvoril nový list do už existujúcej šablóny pre pravidelné vpisovanie mesačného prospechu. To zároveň zjednodušilo prácu na polrok.

Šablona pre mesačné známky

Polrok

Tlačivo funguje na odbornom výcviku už dlhšiu dobu, presne si nepamätiam od kedy, ale asi od roku 2007 alebo 2008. Tak ako sa začala rozširovať výpočtová technika, tak sa našli niektoí ľudia, ktorí si chceli uľahčiť prácu, medzi takých patrím aj ja. Ručne prepisovanie a počítanie priemerov sa mi nepáčilo, veď človek sa môže ľahko zmýliť, preto som si vytvoril šablónu.

Prvá verzia šablóny dokázala spočítavať mesačné známky a počítať priemery, ale až s príchodom druhej verzie som doplnil možnosť vkladať niektoré údaje, ako je meno triedneho učiteľa, meno majstra, alebo názov štúdijneho odboru z vopred definovaného zoznamu. Súbor vzniknutý z tejto šablóny môžete následne buď uložiť do zdieľanej zložky v programe  DropBox alebo vytlačiť. Archivácia známok je oveľa jednoduchšia lebo nezaberá veľa miesta.

Šablóna pre polročné známky

Odporúčam používať určitý systém pri vytváraní názvov súborov aby sa nemiešali, mne sa osvečil systém: znamky-SkRok-Trieda-Us.ods , teda napríklad:
známky-0809-3H-49.ods
znamky-0910-1F-08.ods
znamky-0910-1F-09.ods
znamky-0910-3F-45.ods

Záver

Ak pracujete na inej škole, pravdepodobne sa zíde šablóna aj vám, v takomto prípade Vás poprosím aby ste ma aspon informovali na akej inej škole používate túto šablónu.

[download id=“3″]