Nezaradené

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Ani sme sa nenazdali a opäť tu je ten krásny čas pokoja a lásky. Verím, že ste všetci prežili tento rok úspešne a že si pod stromčekom nájdete to, čo ste si želali. Ja by som Vám všetkých chcel popriať iba všetko dobré do nového roka.