in Postrehy

Budúcnosť rodiny – ľudská farma

Spoločnosť prechádza neustálym vývojom. Už od praveku, keď začali vznikať prvé ľudské obydlia sa ľudstvo neustále vyvíjalo a jeho vývoj sa nikdy nezastavil. Tento trend je patrný aj v posledných rokoch. Vývoj ľudstva v sebe zahŕňa aj špecifickú časť – vývoj rodiny, ako základnej bunky spoločnosti, ktorá sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti podstatne zmení.

Poohliadnutie sa do minulosti

Pre ľudstvo typické pre minule storočie bola klasická usporiadaná rodina o dvoch rodičoch opačného pohlavia a niekoľko detí. Čím bolo detí viac, tým lepšie, lebo sa aspoň mal, kto starať o domáce hospodárstvo. Štruktúru rodiny do značnej miery ovplyvňovala aj kultúra, aj potreba mať potomkov, preto neboli bežné neštandardné (napríklad homosexuálne rodiny).

Realita dneška

Tento trend sa ale začína s modernou spoločnosťou pomaličky meniť. Dôležitý faktor rozhodujúci o  veľkosti rodiny je príjem a materiálne nároky členov rodiny. V dnešnej dobe, keď je už bežné (a v niektorých prípadoch aj nutné) mať mobil, počítač alebo iné drahé hračky, v prípade niektorých, aj pre každého člena zvlášť, narastá finančná náročnosť života.

Človek v dnešnej dobe už nieje tak ľahko a tak rýchlo pripravený na život a aj založenie rodiny sa odkladá na neskoršie roky. Zatiaľ čo pred 50 rokmi bolo bežné zakladať rodinu okolo veku 20 rokov, dnes sa táto hranica posúva o 10 rokov, na 30 rokov života. Dôvodom je okrem finančnej náročnosti života aj predĺženie detstva, napríklad štúdiom na vysokej škole.

Po vzore západných kultúr preberáme okrem konzumného života aj karierizmus. Ten je potrebný aj pre spoločnosť ako takú, na to, aby mohla spoločnosť prosperovať potrebuje šikovných ľudí oddaných svojej práci. Ale to čo od ľudí vyžaduje ekonomika, pôsobí antiproduktívne k zachovaniu civilizácie. Môžete to vidieť na demografických grafoch už dnes, populácia starne, a počet novonarodených detí nestačí pokryť prirodzený úbytok. Momentálne to nepociťujeme vďaka imigrácií, ale reálne „západ“ vymiera.

Riešenie?

Vo svete sú skutočné kapacity, ktoré možno už teraz majú riešenie, ktoré príde o par rokov do praxe. Veď nikto nechce, aby jeho civilizácia zanikla prachom, ako sa to už mnoho krát v minulosti stalo, a aby po nás ostali iba moderné rozpadnuté stavby pripomínajúce zlyhanie. Ale skúsme dať priestor fantázií, čo by sa mohlo stať v budúcnosti, aby sme prežili?

Inštitút profesionálnej rodiny už existuje, momentálne sa využíva pri výchove nechcených detí, ktoré opustili ich rodičia. Možno riešením neutíchajúcej situácie ľudstva bude podporovať takéto rodiny aj v inom smere. Rodina sa stane profesionálnou inštitúciou podobne, ako je dnes napríklad učiteľstvo, ktoré preberá časť úloh rodiny – vzdelávanie a výchovu (do istej miery). Ľudia sa budú venovať iba kariére, aby nakŕmili konzumom nenásytnú ekonomiku, a štátom zriadené profesionálne rodiny sa budú starať o deti „zo skúmavky“. Mohlo by to mať aj dobrý vplyv na budúce generácie, ktoré budú vychovávané správne a ani nebudú problémové deti, lebo rodičmi nebudú násilníci, alebo alkoholici. Ale prináša to aj otázku. Nezneužil by tento systém rodinu ako nástroj na vytváranie poslušných a oddaných občanov?