Počítače Školstvo

Ako obísť obmedzenie sťahovania na sieti?

Pred týždňom sa mi stala menšia nepríjemna vec. Jeden môj kolega z práce si povedal, ze mi obmedzí rýchlosť internetu v lokálnej sieti na zlomok bežnej rýchlosti (presnejšie na 10% kapacity) čo predstavuje 50kBps. Nemohol som urobiť nič iné, ako účinné protiopatrenie.

Kolega sa pochválil, ako obmedzenie nastavil, teda na MAC adresu a preto riešenie môže spočívať z dvoch možností. Pri oboch predpokladáme taktiež funkčný DHCP server:

 1. Náhodne meniť MAC adresu požadovaného sieťového zariadenia,
 2. Zmeniť MAC adresu na MAC adresu kolegovho počítača.

Náhodna zmena IP adresy

Tento príkaz sa skladá z dvoch zložiek. Z príkazu na zmenu MAC adresy:

Pre Linux:

sudo ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx

Pre Mac OS X:

sudo ifconfig en0 ether xx:xx:xx:xx:xx:xx

alebo pre Mac OS X 10.5:

sudo ifconfig en0 lladdr xx:xx:xx:xx:xx:xx

a príkazu na generovanie náhodnej MAC adresy:

openssl rand -hex 6 | sed 's/\(..\)/\1:/g; s/.$//'

Obe príkazy spojíme do jedného. Horná verzia je pre Linux, spodná pre Mac OS X:

sudo ifconfig eth0 hw ether 'openssl rand -hex 6 | sed 's/\(..\)/\1:/g; s/.$//''
sudo ifconfig en0 ether 'openssl rand -hex 6 | sed 's/\(..\)/\1:/g; s/.$//''

V Linuxe ešte musíme znovu získať novú IP adresu, tú získame zadaním príkazu:

sudo dhclient

Zmena MAC adresy

Ak chceme zmeniť MAC adresu podľa konkrétneho PC v našej sieti, najprv si sieť musíme „prelistovať“ aby sme získali zoznam PC. V prostredí operačného systému Linux napíšeme príkaz nbtscan doplnený o rozsah IP adries, ktoré sa majú oskenovať. V našej modelovej sieti to vyzerá následovne:

ferko@server:~$ nbtscan 172.20.40.2/24
Doing NBT name scan for addresses from 172.20.40.2/24
 
IP address    NetBIOS Name   Server  User       MAC address
------------------------------------------------------------------------------
172.20.40.0   Sendto failed: Permission denied
172.20.40.2   SERVER       SERVER          00:00:00:00:00:00
172.20.40.5   V3HP03           00:1f:29:b6:32:25
172.20.40.6   V3-HPC8          00:24:21:08:2f:35
172.20.40.14   NETWORKCHECKER               00:04:61:71:19:18
172.20.40.20   ZBOROVNA2         00:04:61:79:9e:47
172.20.40.38   ODV_D01                   00:19:21:47:b1:83
172.20.40.255  Sendto failed: Permission denied

Našiel som si počítač s menom ODV_D01, ktorý ma svojú mac adresu 00:19:21:47:b1:83. Túto si zapíšem do príkazu, ktorým si zmenim svojú MAC adresu:

sudo ifconfig eth0 hw ether 00:19:21:47:b1:83

Keby som si ju chcel nastaviť „na pevno“, teda, aby sa mi vždy po štarte počítača zmenila, musel by som editovať súbor /etc/init.d/networking a zmeniť v ňom nastavenie napríklad takto:

iface eth0 inet dhcp
  hwaddress ether 00192147b183

Záver

Pokiaľ ste používateľom operačného systému GNU/Linux pevne verím, že Vám pomôže tento veľmi stručný návod obísť takého obmedzenia na IP / MAC adresu a že si budete užívať neobmedzené sťahovanie čím dlhšie. 🙂

EDIT: Nie vždy zoberie MAC adresu ak je komplet celá generovaná náhodne, je lepšie generovať iba posledné čislice a na začiatku nechať 00: