Počítače

Hromadná konverzia AVI filmov do MP4

Skúšali ste niekedy prehrať rôzne video súbory na rôznych zariadeniach, teda nie iba v PC ale aj inde a nie vždy to funguje? Môže byť problém v rôznom kódeku, teda vo formáte v akom je daný film kódovaný. Nehovorím teraz o koncovke súboru, teda napr. AVI alebo MP4 ale o samotnom kódeku, teda napríklad o DivX filme. Tento problém sa dá jednoducho vyriešiť, skúste si všetky filmy prekódovať do jednotného formátu, v mojom prípade používam MP4 (H.264) o ktorom viem, že je kompatibilný so všetkými mnou používanými zariadeniami.

Tí skoršie narodení isto majú doma zbierku rodinných videí z osláv z čias, kde sa PC používalo maximálne na hranie hier typu Wolfenstein 3D alebo DOOM. Teda filmy boli na VHS kazetách. A niektorí ste si možno prehrali kazety do PC do rôznych formátov a najčastejšie máte AVI filmy. Ale čo v prípade, že Vám ich nie všade prehra? Odporúčam použiť konverziu do formátu MP4, ktorý prehrá od webového prehrávača cez XBox až po mobilný telefón.

Na konverziu používam program HandBrake a vytvoril som si jednoduchý skript, ktorý prechádza adresárom a postupne konvertuje všetky moje AVI filmy do MP4. Pri vlastom používaní si musíte dať pozor na nastavenie parametrov, hlavne video bitrate (-b) a audio bitrate (-B).

@echo off

SET count=0
set files=0
set exe="C:Program FilesHandbrakeHandBrakeCLI"

for %%A in (*.avi) do set /a files+=1
for /f "tokens=*" %%G in ('dir /b /o:n *.avi') do (call :transcode "%%G")
GOTO :eof

:transcode
  set /a count+=1
  title "%~nx1" ^( %count% ^/ %files% ^)
  %exe% -i %1 -o "%~n1.mp4" --preset="Normal" -e x264 -2 -b 900 -a 1 -A "Slovak" -E av_aac -B 96 --mixdown stereo
goto :eof

Nebude tu všetky riadky detailne rozpisovať a vysvetľovať ako fungujú, ak chcete vedieť všetky príkazy, pozrite si BAT súbor na digitálnej učebnici. A ak si chcete tento skript upraviť, nezabúdajte upraviť čísla vedľa audio bitrate a video bitrate.