Hromadná konverzia AVI filmov do MP4

Skúšali ste niekedy prehrať rôzne video súbory na rôznych zariadeniach, teda nie iba v PC ale aj inde a nie vždy to funguje? Môže byť problém v rôznom kódeku, teda vo formáte v akom je daný film kódovaný. Nehovorím teraz o koncovke súboru, teda napr. AVI alebo MP4 ale o samotnom kódeku, teda napríklad o DivX filme. Tento problém sa dá jednoducho vyriešiť, skúste si všetky filmy prekódovať do jednotného formátu, v mojom prípade používam MP4 (H.264) o ktorom viem, že je kompatibilný so všetkými mnou používanými zariadeniami.

Continue reading